Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Almak

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Almak Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alma programı, 2017 yılında başlatılmıştır. İlk başta yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de bir milyon dolarlık yatırım yapması şartı konulmuştu. Ancak, Türk vatandaşlığına geçmek isteyen ya da Türkiye’de yatırım yapmak isteyen insanların çoğunlukta olmasından dolayı yatırımcıları teşvik amacıyla daha makul bir fiyatlandırma yapıldı. 2022 yılı itibariyle Türkiye’de yatırım […]

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMASI

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması                Türkiye, büyüyen ekonomiye sahip, nitelikli ve uygun maliyetli iş gücüne sahip, yatırım potansiyeli ve elverişli jeolojik konumu ile yabancı yatırımcıların şirket kurmak istediği bir ülke haline gelmiştir. Yabancıların Türkiye’de şirket kurma koşulları Türk yatırımcılarla aynıdır. Bununla birlikte yabancı yatırımcılar Türkiye’de birçok hukuki ve ticari güvenceye sahiptir.                LegalNec Danışmanlık, Türkiye’de […]

Kiralanan Taşınmazın Giderlerinden Kim Sorumludur?

Konut ve çatılı işyerinin bir akit çerçevesinde düzenlenmesi Türk Borçlar Kanunu ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmelid Konut ve çatılı iş yeri kiralanmasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar ve sorunların çözümü Türk Borçlar Kanunu madde 301 ve devamında düzenlenmiştir. Kanun koyucu kira sözleşmesinde akit taraflarının hukuki yarar dengesi kurma yönünde oldukça detaylı hükümlere yer vermiştir. Kiracı ve kiraya […]

Kara Listeye Alınmış Olabilirsiniz !

Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 2021 yılında 59 nolu toplantıda bir ilke karar çıkmış olup, bu yazımızda detaylarına değinilecektir.             Bir vatandaş düşünün ki, daha önce hiç tanımadığı, araç kiralama işi çerçevesinde hukuki ilişkiye girmediği bir ‘rent a car’ firmasına gidiyor, hizmet talebinde bulunuyor. Ancak şirket ‘size hizmet […]

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Güvende?

Bizi biz olarak yansıtan özelliklerimiz, değerlerimiz, ilkelerimiz gibi konular kişisel verilerimiz olarak addedilmekle birlikte 1982 Anayasasının özel hayatın gizliliğini konu alan 20. maddesi; konut dokunulmazlığını düzenleyen 21. maddesi; haberleşmenin gizliliğine dair 22. madde; dini ve vicdani kanaatleri açıklamaya zorlanamama konulu 24. madde ve son olarak 25. maddede açıklanan düşünce ve kanaatleri açıklamaya zorlanamama hükümleri bizlerin […]

Seri Muhakeme Usulü Üzerine Bir İnceleme   

Kasım 2019 düzenlemesi ile 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle ülkemizde yürürlüğe giren seri muhakeme usulü bu çalışmamızın konusu olacaktır. Genel olarak CMK seri muhakeme usulü ile atıfta bulunulan TCK maddeleri üzerinden okuma yapılacak ve uygulamanın savcılık adımına dair bilgilendirme yapılacaktır.  CMK m. 250: (1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine […]

Enerji Hukuku

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

İcra Hukuku

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]