YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMASI

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

               Türkiye, büyüyen ekonomiye sahip, nitelikli ve uygun maliyetli iş gücüne sahip, yatırım potansiyeli ve elverişli jeolojik konumu ile yabancı yatırımcıların şirket kurmak istediği bir ülke haline gelmiştir. Yabancıların Türkiye’de şirket kurma koşulları Türk yatırımcılarla aynıdır. Bununla birlikte yabancı yatırımcılar Türkiye’de birçok hukuki ve ticari güvenceye sahiptir.

               LegalNec Danışmanlık, Türkiye’de yabancıların şirket kurması konusunda size yardım edebilecek deneyimli danışmanları olan bir danışmanlık bürosudur. Şirket kurulumu esnasında tüm süreçler ekibimizce takip edilir ve kolayca şirketinizi kurabilmeniz için en iyi hizmet verilir.

Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?

               Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu’nun kabulü ile devlet teşviki sağlanıyor ve böylelikle yabancı yatırımcılar, Türkiye’de şirket kurması hususunda Türk yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip oluyor. Bu durumda, Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancı uyruklu yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir.

               Her bir şirket, kuruluş işlemleri ve özellikleri bakımından birbirinden farklıdır. Yatırım yapacak yabancı uyruklu kişinin, kurmak istediği şirkete uygun olanının seçilmesi ve şirket kurma şartlarının sağlanması için profesyonel danışmanlık alınması faydalıdır. Bu noktada, LegalNec Danışmanlık, kurmayı düşündüğünüz şirketi nasıl kuracağınız, ne gibi prosedürleri takip edeceğiniz hususunda size en doğru danışmanlığı sunacaktır.

               Şirket kurmak için nerelere başvurulur, ne gibi prosedürler izlenir hepsi ayrıntılarıyla sizlere anlatacağız. Türkiye’de var olan şirket türleri anonim, kolektif, komandit, limited ve kooperatif şirketleridir. Bu şirketlerin kuruluş aşamasında öncelikle yatırımcılar tarafından şirket sözleşmesi yapılmalıdır. Daha sonrasında bu sözleşmenin noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Noter tasdiki alındıktan sonra imza beyanları alınır ve böylelikle Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne şirket kurmak için başvuru yapılır.

Yabancıların Türkiye’de Kurabilecekleri Şirket Türleri Nelerdir?

               Yabancı uyruklu kişilerin kurabilecekleri şirket türlerinden biri olan anonim şirket, gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Ortaklarının tamamı yabancı olabilir. Ayrıca yönetim üyelerinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşik olması şartı da yoktur.

               Türkiye’de anonim şirket kurmak isteyen yabancılar, bazı anonim şirketleri kurarken Bakanlıktan izin almaları gerekmektedir. Bunlar bankalar, faktöring şirketleri, sigorta şirketleri, holdingler, gözetim şirketleri, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler vb. olarak sıralanabilir.

               Yabancı uyruklu kişilerin kurabilecekleri şirket türlerinden biri olan limited şirket, tek ortaklı kurulabilir ve ortakların sayısı elliyi aşamaz. Limited şirket ortakları gerçek veya tüzel kişi olabilir. Ortaklarının tamamı yabancı olabilir. Ayrıca yönetim üyelerinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşik olması şartı da yoktur.

               Yabancı uyruklu kişilerin kurabilecekleri şirket türlerinden biri olan kolektif şirket, gerçek kişiler tarafından kurulan ve ortaklık yapısı itibariyle şahıs şirketi olup en az iki ortak ile kurulur.

               Yabancı uyruklu kişilerin kurabilecekleri şirket türlerinden biri olan komandit şirket, adi komandit şirket ve sermayesi paylara ayrılmış komandit şirket olarak ikiye ayrılır. Hem idarecilerin hem de temsilcilerin tamamı yabancı uyruklu olabilir.

               Yabancı uyruklu kişilerin kurabilecekleri şirket türlerinden biri olan kooperatif şirketler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli şirketlerdir. Kooperatif, özel türler saklı kalmak kaydıyla en az yedi ortakla kurulur. Yönetim kurulu Türk vatandaşı olan ve kanunda aranan diğer şartları taşıyan gerçek veya tüzel en az üç kişiden oluşur.

Türkiye’de Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

               Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de şirket kurabilmesi için gerekli olan evraklar ve bazı işlemler vardır. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması gereken belgeler şunlardır:

 • Ticaret odası kayıt dilekçesi
 • Şirket kurulumu bildirim formu
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilip noter tarafından onaylanmış pasaport sureti ve potansiyel vergi numarası dökümü
 • Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhini içeren ve Türk Konsolosluğu’ndan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ya da ticaret odasınca ya da yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil belgesinin noter onaylı tercümesi
 • Şirket kuruluşu işlemlerini yürütecek gerçek kişiye noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname
 • Noter onaylı yetkililerinin şirket unvanı altında tescil talepnamesi
 • Ticaret Odası Beyannamesi

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için takip etmeleri gereken işlemler ise şunlardır:

 • Şirket sözleşmesinin hazırlanması ve kurucuların imzalarının onaylanması
 • Yetkililerin imza beyanlarının hazırlanması
 • Rekabet kurumu payı ile nakdi sermayenin ödenmesi
 • Tescil için Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulması
 • Şirket ile ilgili bazı yasal defterlerin tasdik ettirilmesi
 • Vergi dairesinden şirket kuruluş bildirinin talep edilmesi
 • İmza sirküleri düzenlenmesi
 • Şirketle ilgili bazı dokümanların e-TUYS sistemine aktarılması

Yabancılar İçin Türkiye’de Şirket Kurmanın Faydaları Nelerdir?

               Yabancılar için Türkiye’de Şirket kurmanın birçok faydası bulunmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu sayesinde yabancı uyruklu yatırımcılar Türkiye’de şirket kurduklarında Türk firmaları ile eşit düzeyde muamele görmektedirler.

 • Türkiye’de şirket kuran yabancı uyruklu yatırımcılar, Türkiye’deki faaliyetlerinden elde ettikleri kâr, satış, tasfiye ve tazminat, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar ile sağlanan kazançlarını yurtdışına aktarabilmektedirler.
 • Yabancıların kurdukları şirketlerde, yabancı personel istihdamı açısından çalışma izni kolaylığı sağlanmaktadır.
 • Türkiye’de şirket kurarak yatırım yapmak isteyen yabancı uyruklu kişiler; vergi indirimlerinden, yatırım yeri tahsislerinden, sigorta primlerinden ve buna benzer devlet teşviklerinden yararlanabilmektedir.
 • Türkiye, yabancı bir yatırımcının hem kendi ülkesine hem de Türkiye’ye çift vergi ödemesini önleyen anlaşmalara taraf bir ülkedir. Çeşitli dönemlerde devlet tarafından yabancı yatırımcılara vergi muafiyeti sağlanmaktadır.
 • Doğrudan yabancı yatırımların kamulaştırılması ya da devletleştirilmesi sınırlandırılmıştır.

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurarken Nelere Dikkat Etmelidir?

               Bahsettiğimiz gibi, yabancıların Türkiye’de şirket kurması oldukça faydalıdır ve Türk şirketleriyle aynı prosedürü takip ederler. Yabancılar Türkiye’ye gelip şirket kurabilecekleri gibi, Türkiye’ye gelmeden de şirketler hukuku konusunda uzman ve tercihen İngilizce bilen bir avukata gerekli yetkileri içeren vekaletname vererek tüm kuruluş prosedürlerini yürütebilirler. Bu hususta İngilizceye ve şirket hukukuna hâkim avukatımızın danışmanlığı ve yardımıyla Türkiye’ye gelmeden LegalNec Danışmanlık farkıyla şirket kurabileceğinizin teminatını verebiliriz.

               Genelde 2 ila 7 gün arasında değişen şirket kurumu sürecinde LegalNec Danışmanlığın alanında uzman avukatları ve danışmanları, size her konuda yardımcı olacak ve şirketinizin kurulum sürecini sorunsuz bir şekilde takip edecektir. Eğer yabancı iseniz ve Türkiye’de şirket kurmak istiyorsanız hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sohbet uygulamaları üzerinden bize yazabilir ya da telefonla bize ulaşabilirsiniz. LegalNec Danışmanlık olarak sizlere yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız.

Şimdi! Vakanız için Danışmanlık Alın.