Kişisel Verileriniz Ne Kadar Güvende?

Bizi biz olarak yansıtan özelliklerimiz, değerlerimiz, ilkelerimiz gibi konular kişisel verilerimiz olarak addedilmekle birlikte 1982 Anayasasının özel hayatın gizliliğini konu alan 20. maddesi; konut dokunulmazlığını düzenleyen 21. maddesi; haberleşmenin gizliliğine dair 22. madde; dini ve vicdani kanaatleri açıklamaya zorlanamama konulu 24. madde ve son olarak 25. maddede açıklanan düşünce ve kanaatleri açıklamaya zorlanamama hükümleri bizlerin […]