Seri Muhakeme Usulü Üzerine Bir İnceleme   

Kasım 2019 düzenlemesi ile 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle ülkemizde yürürlüğe giren seri muhakeme usulü bu çalışmamızın konusu olacaktır. Genel olarak CMK seri muhakeme usulü ile atıfta bulunulan TCK maddeleri üzerinden okuma yapılacak ve uygulamanın savcılık adımına dair bilgilendirme yapılacaktır.  CMK m. 250: (1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine […]