Kara Listeye Alınmış Olabilirsiniz !

Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 2021 yılında 59 nolu toplantıda bir ilke karar çıkmış olup, bu yazımızda detaylarına değinilecektir.             Bir vatandaş düşünün ki, daha önce hiç tanımadığı, araç kiralama işi çerçevesinde hukuki ilişkiye girmediği bir ‘rent a car’ firmasına gidiyor, hizmet talebinde bulunuyor. Ancak şirket ‘size hizmet […]

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Güvende?

Bizi biz olarak yansıtan özelliklerimiz, değerlerimiz, ilkelerimiz gibi konular kişisel verilerimiz olarak addedilmekle birlikte 1982 Anayasasının özel hayatın gizliliğini konu alan 20. maddesi; konut dokunulmazlığını düzenleyen 21. maddesi; haberleşmenin gizliliğine dair 22. madde; dini ve vicdani kanaatleri açıklamaya zorlanamama konulu 24. madde ve son olarak 25. maddede açıklanan düşünce ve kanaatleri açıklamaya zorlanamama hükümleri bizlerin […]

Seri Muhakeme Usulü Üzerine Bir İnceleme   

Kasım 2019 düzenlemesi ile 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle ülkemizde yürürlüğe giren seri muhakeme usulü bu çalışmamızın konusu olacaktır. Genel olarak CMK seri muhakeme usulü ile atıfta bulunulan TCK maddeleri üzerinden okuma yapılacak ve uygulamanın savcılık adımına dair bilgilendirme yapılacaktır.  CMK m. 250: (1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine […]