Kiralanan Taşınmazın Giderlerinden Kim Sorumludur?

Konut ve çatılı işyerinin bir akit çerçevesinde düzenlenmesi Türk Borçlar Kanunu ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmelid Konut ve çatılı iş yeri kiralanmasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar ve sorunların çözümü Türk Borçlar Kanunu madde 301 ve devamında düzenlenmiştir. Kanun koyucu kira sözleşmesinde akit taraflarının hukuki yarar dengesi kurma yönünde oldukça detaylı hükümlere yer vermiştir. Kiracı ve kiraya […]